en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
Ekip Çalışması
 
717

Ekip çalışmasının hayatımızdaki yeri ve önemi

İki ve ikiden fazla insanın bir araya gelerek çalışmaları sonucunda tek tek oluşturacakları etkiden daha fazlasını elde etmeye sinerji adı verilmektedir. Sinerji, son yıllarda tüm dünyada oldukça kullanılmaya başlamakla beraber, işletmelerde kullanılma gereksinimini doğurmaktadır. Sinerji, aynı zamanda ekip çalışmasını da beraberinde getirmiştir.

Eğitim ve iş hayatında takım çalışması esastır. Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalarını ve güven oluşturmalarını sağlar.

Ekip çalışmasında başarılı olabilmek için bireylerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.  Güven duygusu, dürüstlük ve empati kurma bireylerde oturduğu sürece hem insan ilişkileri gelişmekte hem de şirketlerin başarısını daha iyi hale getirmektedir.  Eğer sürekli olarak güvensiz bir ortamda çalışılıyorsa bu hem çalışma sistemini hem de başarı oranımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Bu yüzden çalıştığımız ortamlarda;

  • Öncelikli kendimize güvenli olmalı
  • Güvenilir olmalı
  • Karşımızdaki insanlara güven duymayı
  • Empati kurabilmeyi (Kendimizi başkasının yerine koyarak hareket etmeli)
  • Uzlaşmaya dayalı olmayı
  • İyimser olmayı
  • Stres, kıskançlık ve olumsuz duygulardan sıyrılmayı öğrenmeli.
  • Enerjimizi daima yüksek tutmalı
  • Ve son alarak kararlı ve azimli olmamız gerekmektedir.

Hayatımızın her alanında önemli bir role sahip olan ekip çalışması insanların eğitim ve öğretim alanında da mutlaka olmalıdır. Çocukluğumuzdan başlayıp, hayatımızın ileriki safhalarına kadar devam eden projelerde ve işlerde de ekip çalışmasının önemi yadsınamaz bir gerçektir. İnsanların bu çalışma şeklini bir yaşam şekli haline getirmeleri onları her anlamda çok daha iyi seviyelere getirecektir. Bu nedenle, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında alacağımız eğitimlerde kendimizi bazı şeylere hazırlamış olarak başlarsak çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum.

Her zaman yeni fikirlere açık olmalı ve insanlarla sürekli iyi diyaloglar halinde bulunmayı öğrenmemiz gerekir.